ZJEDNODUŠENÍ PLATEB ZA POHONNÉ HMOTY PRO VŠECHNY SPOLEČNOSTI