ZJEDNODUŠENIE PLATIEB ZA POHONNÉ HMOTY PRE VŠETKY SPOLOČNOSTI